Föreningsstämma 2012

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2011 hölls torsdagen den 26 april kl 13.00 vid Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation Stockholm. Här ges ett snabbreferat av stämman i avvaktan på undertecknat protokoll:

Det konstaterades att handlingarna hade ankommit i tid till Kyrkvindens medlemmar samt att de hade varit tillgängliga på vår hemsida sedan början på februari. Till ordförande vid stämman valdes kyrkoherde Mikael Eriksson Skänninge varefter stämman genomfördes på sedvanligt sätt. Med ett kort avbrott från dagordning höll Göran Jacobsson en presentation om det gångna verksamhetsåret varvid det konstaterades att det blev ett rekordår i fråga om genererad el, trots att det varit betydande driftstörningar i ett av verken i vår grupp.

Föreningens ekonomi som baseras på medlemmarnas betalning för el, har nu uppnått en god och stabil nivå. Det bådar gott för framtiden då vi kan förvänta oss sjunkande intäkter från elcertifikaten de kommande åren, om än inte i sju år. Hela presentationen kan laddas ner här och hur elcertifikaten påverkar föreningens ekonomi finns också förklarat i denna länk.

Sven Haglöf som varit styrelsens ordförande sedan föreningen bildades i juni 2005 var inte tillgänglig för omval vid denna stämma. Han avtackades varmt av stämman. Till ny ordförande valdes Jan-Åke Jacobsson Vessigebro och som ny styrelsemedlem valdes Eva Andersson Nyköping. Till ny suppleant efter Eva Andersson valdes Lars Brodén i Falun. Protokollet från stämman kan hämtas med denna länk. Årsredovisningen för 2011 hämtas här.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov