Föreningsstämma 2011

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2010 har hållits fredagen den 15 april kl 13.00 i Stockholm. Här ges ett snabbreferat av stämman i avvaktan på undertecknat protokoll:

Det hade konstaterats att den med kallelsen utskickade årsredovisningen innehöll två fel som hade uppstått vid överföring av värden från föregående årsbokslut. Till dagens stämma hade detta rättats till och ny årsredovisning förelåg i undertecknat skick av styrelse och revisor. Den nu av stämman godkända årsredovisning för år 2010 kan laddas ner här. Det är styrelsens rekommendation att genast ladda ned den godkända årsredovisningen samt att överlåta den tidigare utskickade till "runda arkivet".

Det blev omval för ledamöterna Karl-Erik Nyström och Göran Norman och Sven Haglöf omvaldes till styrelsens ordförande. Omval blev det också för suppleanten Nils Furtenbach. Nyvald till valberedningen blev Karin de Fine Licht. Hela protokollet från föreningsstämman finns tillgängligt för nedladdning här.