Föreningsstämma 2010

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2009 hölls den 20 april kl 13.00 och i likhet med tidigare fick Kyrkvinden använda sig av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations (Församlingsförbundets) lokaler för sin stämma.

Stämman var inte välbesökt men har genomförts i stadgemässig ordning. Ordföranden och två styrelseledamöter omvaldes och tillika två suppleanter omvaldes. Syrelsens förslag om ändring av stadgarna i fråga om föreningens revision antogs men skall för att bli giltigt tas upp till förnyad omröstning på nästa stämma.

Läs mer om detta i protokollet från stämman som kan laddas ned från denna länk. Även bokslutet finns för nedladdning här.

Styrelsen, GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov