Föreningsstämma 2010

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Föreningsstämma för verksamhetsåret 2009 hölls den 20 april kl 13.00 och i likhet med tidigare fick Kyrkvinden använda sig av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations (Församlingsförbundets) lokaler för sin stämma.

Stämman var inte välbesökt men har genomförts i stadgemässig ordning. Ordföranden och två styrelseledamöter omvaldes och tillika två suppleanter omvaldes. Syrelsens förslag om ändring av stadgarna i fråga om föreningens revision antogs men skall för att bli giltigt tas upp till förnyad omröstning på nästa stämma.

Läs mer om detta i protokollet från stämman som kan laddas ned från denna länk. Även bokslutet finns för nedladdning här.

Styrelsen, GJ