Föreningsstämma 2009

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Kyrkvindens föreningsstämma genomfördes den 27 mars 13.00 - 15.00. Den sittande styrelsen bestående av Sven Haglöf, Jan-Åke Jacobson, Göran Norman, Carl Erik Nyström och Göran Jacobsson fick förnyat förtroende och Nils Furtenbach omvaldes som suppleant. Eva Andersson Nyköping och Rolf Lindgren Bygdeå valdes in som nya suppleanter i styrelsen. Läs mer om stämman i det justerade och undertecknade protkoll som nu är tillgängligt.

GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov