Föreningsstämma 2009

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Kyrkvindens föreningsstämma genomfördes den 27 mars 13.00 - 15.00. Den sittande styrelsen bestående av Sven Haglöf, Jan-Åke Jacobson, Göran Norman, Carl Erik Nyström och Göran Jacobsson fick förnyat förtroende och Nils Furtenbach omvaldes som suppleant. Eva Andersson Nyköping och Rolf Lindgren Bygdeå valdes in som nya suppleanter i styrelsen. Läs mer om stämman i det justerade och undertecknade protkoll som nu är tillgängligt.

GJ