Föreningsstämma 2019

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 
Kyrkvindens föreningsstämma 2019 är bestämd till torsdag den 25 april kl 13.00. Stämman hålls i Gustav Wasa församlings lokaler på Västmannagatan 63, Stockholm Församlingsvåningen 1 tr upp. Kallelse till stämman kommer i slutet av mars. Nu kan det signerade årsbokslutet hämtas här. GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov