Justeringar i elcertifikatsystemet

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Året har inletts med sämre vindfångst än brukligt för vintermånaderna och därtill har elcertifikatpriserna sjunkit till rekordlåga nivåer på omkring 60 - till 70 kr MWh och många vinkraftföretag är nu hårt ekonomiskt pressade. Orsakerna till detta är flera men de flesta inom branschen är överens om att felet uppstod redan när systemet startade för 13 år sedan. Man delade ut alltför många certifikat i förhållande till de då befintliga anläggningarna för förnybar el så att det genast uppstod ett betydande överskott. Det har sedan släpat med hela tiden och dessutom har det ökat på grund av den stora utbyggnaden av ny vindkraft som skett. Nu presenteras förslag på hur justeringar i systemet ska kunna göras. Läs mer om detta här.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov