Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Professor Thomas Kåberger skriver en ledare i tidningen ETC om hur flera stora amerikanska energibolag går mot konkurser då man inte haft förmågan att ställa om inför framtidens behov - det fossilfria samhället. Han berättar också om utvecklingen i Europa där bland annat Tyskland varit så framgångsrik med utbyggnaden av solkraft - en utveckling som fått prägling av det lokala engagemanget, där innehavare av solceller med ekonomiska framgång på något vis rundar de stora el- och nätbolagen. Läs mera genom länken ovan.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
Förändringens vindar blåser. Energisektorn har inlett en omfattande omställning som kommer att accelerera under det kommande årtiondet – pådriven av nationella och globala åtaganden att bromsa klimatförändringen. Svensk vindkraft har hittills överträffat målen och levererat stora mängder förnybar el till låga kostnader. Vi har bidragit till klimatnytta samtidigt som vi är en konkurrenskraftig industri. Den jättestora satsningen i Piteå, Markbygden gör en nystart. Svensk Vindenergis VD Charlotte Ungers sammanfattning av läget 2018

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Året har inletts med sämre vindfångst än brukligt för vintermånaderna och därtill har elcertifikatpriserna sjunkit till rekordlåga nivåer på omkring 60 - till 70 kr MWh och många vinkraftföretag är nu hårt ekonomiskt pressade. Orsakerna till detta är flera men de flesta inom branschen är överens om att felet uppstod redan när systemet startade för 13 år sedan. Man delade ut alltför många certifikat i förhållande till de då befintliga anläggningarna för förnybar el så att det genast uppstod ett betydande överskott. Det har sedan släpat med hela tiden och dessutom har det ökat på grund av den stora utbyggnaden av ny vindkraft som skett. Nu presenteras förslag på hur justeringar i systemet ska kunna göras. Läs mer om detta här.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov