Föreningen stadgar

Kyrkvinden Ekonomisk Förening bildades 2005  i juni av Svenska kyrkans församlingsförbund med stöd av ett tiotal församlingar, pastorat och stift som tidigt insåg hur viktigt det var att satsa på förnybar energi. Följ den här länken för att se Föreningsstadgan