Föreningen stadgar

Kyrkvinden Ekonomisk Förening bildades 2005  i juni av Svenska kyrkans församlingsförbund med stöd av ett tiotal församlingar, pastorat och stift som tidigt insåg hur viktigt det var att satsa på förnybar energi. Den 12 maj 2022 genomfördes justering och uppdatering av stadgan. Följ den här länken för att se den nu gällande Föreningsstadgan