Föreningsstämma 2021

Föreningsstämman 2021 kommer att hållas den 23 april som digitalt distansmöte i svenska kyrkans mötestjänst Pexip. Mer info finns i början av sidan!