Föreningsstämma 2022

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2021 kommer att hållas den 7 april kl 13.00. Stämman kommer att hållas digitalt med Svenska kyrkans videotjänst Pexip. Kallelse till stämman har utsänts med e-post eller vanligt brev under vecka 11.

Reviderat årsbokslut

Här kan du hämta det reviderade årsbokslutet

Stämmoprotokoll

Styrelsen

Göran Jaobsson