Rådslag 23

Rådslaget genomfördes den 28 mars kl 15.00 med deltagande av ett tiotal av Kyrkvindens medlemmar utöver styrelsens ledamöter. Någon entydig syn på Kyrkvindens framtid fanns inte. Viss tveksamhet om verksamheten kunde skönjas men mer tydlig var viljan att få de ekonomiska villkoren för en eventuell uppgradering av verken ordentligt belysta. Det blir styrelsen uppgift under resten av året och därpå följande en eventuell extra föreningsstämma.