Så har vindfångsten återgått till normala värden för  oktober månad och den genomsnittliga vindhastigheten uppgår nu ca 7,25 m/s vilket är något över förväntat 7,15 m/s. Produktionen för GG7 uppgick till 1 089 MWh och för GG8 till 935 MWh vilket är riktigt bra. För GG7 blev det den 4:de bästa månaden någonsin. Se diagrammet nedan. Den goda produktionen sammanföll denna gång inte med låga elpriser som brukligt utan tack vare prissäkringen blev det ekonomiska utfallet gott.

Vind för tre kvartal

 

 

Kvartal 3

Tredje kvartalet har varit vindfattigt i likhet med de tidigarekvartalen och den genomsnittliga vindhastigheten för hela året uppgår till endast 6,95 mot förväntad 7,15 m/s Det ger sämre produktion men samtidigt var det bra att juli månad var vindfattig för då kunde de slutliga reparationerna på båda verkens turbinvingar genomföras under bästa arbetsförhållanden och utan väntetider för åtkomst till vingarna. Sedan dess har verken rullat på utan större avbrott och tack vare blåsigt avslut på både augusti och september månad uppnås med lite råge normalproduktionen för dessa månader. Se diagrammet nedan.

Vind för tre kvartal

 

 

Kvartal 1

Efter renoveringen av GG7 i januari har båda verken gått helt störningsfritt fram till början av mars. Efter första veckan i mars med mycket hårt väder upptäcktes en skada på en turbinvinge på GG8 och verket togs ur drift. Det dröjde ända till slutet av mars innan vädret tillät reparationsstyrkan gå upp i verket för åtgärda skadan. Efter noggrannare undersökning konstaterades att skadan uppstått vid ett blixtnedslag som inträffade redan i juni förra året, en skada som förvärrats under vintern på grund av frost mm och därför blev den synlig vid optisk inspektion från entrédäcket. En akutlagning har utförts och sedan den 9 april går verket med något reducerad effekt. Den samlade produktion för båda verken uppgår vid månadsskiftet till 3 242 MWH - en produktionsperiod där en månad fallit bort för båda verken.

Kvartal 2

Under andra kvartalet och efter temporära vingreparationen på GG8har båda verken går klanderfritt hela tiden. Produktionen har varit normal men vinden har varit något under genomsnitt  - se diagram över produktionen nedan. Nu i andra veckan av juli inleds slutliga vingreparationerna på både GG7 och GG8.

 Produktion första halvåret 2021