Kyrkvinden för mer förnybar vindkraft

Kyrkvinden levererar

Sedan start 2009

Kyrkvindens samlade produktion sedan starten 2009 uppgår till 90 701 MWh.

Under 2020

Vindkraftproduktionen under 2020 uppgick för GG7 till 8 058 MWh. Det var ca 5% under den genomsnit-tliga årsproduktionen

Under 2021

Produktionen i janauri uppgick för GG7 till 35,5 MWh och för GG8 till 702,4 MWh. I GG7 var det driftstopp till sista veckan i januari.

Kyrkvindens ekonomi

Prisupplägg för medlemsel

Super User Memberseko Published On: 11 Feb, 2021

Fortum Energy Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och det gör att även Kyrkvindens medlemmar kan ansluta sig till Svenska kyrkans ramavtal för el. Ramavtalet med Fortum (tidigare Hafslund) säkrar att elen motsvarar kraven för Bra miljöval men även...

Upplägg för Kyrkvindens ekonomi

Super User Memberseko Published On: 17 Feb, 2021

Fortum Energy Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och tillsammans tog vi fram upplägget på medlemspriset och Kyrkvindens egen ekonomi. Ersättningen för vår elproduktion kan alltid säljas till aktuellt elspotpris, timme för timme och det priset var...

Service av vindkraftverk

Kyrkvinden anlitar flera olika företag för service och underhåll av vindkraftverken med följande uppgiftsfördelning
  • Övergripande förvaltning
  • Teknisk, underhåll och reparation 
  • Personaltransporter
  • Eltekniskt säkerhetsansvar
Säkerheten är viktiga och under transport av pesonal till verken är det kapten på skutan som avgör om angörning är möjlig och väl inne i verket är det elsäkerhet som råder.

Teknikerna hämtas efter inspektion på GG8