Vindfångsten för oktober följer normalkurvan exakt för verk GG7 (gröna kurvan i rygg på den blå). För GG8 blev vindfångsten återigen mager då maskinen går med reducerad effekt i väntan på byte av generatorkylaren, Under vecka 46 sker byte av kylare under förutsättning att vädret medger det. Den samlade produktionen för månaden uppgår till 1 126 MWh. 

.

Vind för tre kvartal

 

 

Vindfångsten för september var ungefär normal vilket framgår av den gröna kurvan för GG7. För GG8 blev vindfångsten återigen mager då maskinen går med reducerad effekt i väntan på byte av generatorkylaren och det förväntas kunna genomföras i början av november. Den samlade produktionen för september uppgår till 918 MWh. 

.

Vind för tre kvartal

 

 

Augusti förlängde den goda sommaren med åtföljande svaga vindar. För hela Sverige blev augustis vindkraftproduktion rekordstor men för våra vindkraftverk i Vänern blev vindfångsten mager. Den samlade produktionen för juni och juli uppgår till endast 664 MWh. För GG8 (röd kurva) beror det låga värdet på nedställd generatoreffekt i väntan på ett kylarbyte.

.

Vind för tre kvartal

 

 

Sida 1 av 4