Vindfångsten för augusti uppgår till normalnivån, GG8 ligger precist där och GG7 ligger på hälften därav. Den totala produktionen för månaden uppgår därmed till 740 MWh (0,740 GWH).

Vind för tre kvartal

Förväntningarna på en bra julimånad infriades helt för GG8 som har levererat 751 MWh. Det är ett rekordresultat för juli månad som aldrig tidigare uppnåtts. För GG7 blev det 253 MWh vilket motsvarar 1/3 av GG8:as produktion vilket stämmer väl med den effektbegränsning som gäller för verket. Den totala produktionen för månaden uppgår därmed till 1004 MWh (1,004 GWh) vilket också är ett rekord.

Vind för tre kvartal

Fortsatt mycket svaga vindar och högtrycksbetonat väder under juni. Det fina med det blev att vi kunde genomföra den planerade rengöringen av kylsystemet på GG8 med bästa möjliga förutsättningar. Därefter kunde verket ställas upp på full effekt. Så mycket mer vind blev det inte under juni så resultatet stannar på sammanlagt 466 MWh. För kommande juli månad ser dock produktionen ut att bli väldigt bra för GG8.

Vind för tre kvartal

Sida 1 av 8