Efter renoveringen av GG7 i januari har båda verken gått helt störningsfritt fram till början av mars. Efter första veckan i mars med mycket hårt väder upptäcktes en skada på en turbinvinge på GG8 och verket togs ur drift. Det dröjde ända till slutet av mars innan vädret tillät reparationsstyrkan gå upp i verket för åtgärda skadan. Efter noggrannare undersökning konstaterades att skadan uppstått vid ett blixtnedslag som inträffade redan i juni förra året, en skada som förvärrats under vintern på grund av frost mm och därför blev den synlig vid optisk inspektion från entrédäcket. En akutlagning har utförts och sedan den 9 april går verket med något reducerad effekt. Den samlade produktion för båda verken uppgår vid månadsskiftet till 3 242 MWH - en produktionsperiod där en månad fallit bort för båda verken.

Direkt vid inledningen av januari inträffade ett totalstopp i GG7 pga en kraschad starkströmskontaktor och vi fick vänta i tre veckor innan reservdelen kunde  bytas ut. Därefter har verket gått som en klocka, om utrycket får användas. Den samlade produktionen för perioden blev för GG7 endast 734,6 MWh och för GG8 blev den 1 428 MWh. Trots avbrottet blev det ekonomiska utfallet hyfsat då prisnivåerna var höga.