Tre kvartal av 2021

Kvartal 3

Tredje kvartalet har varit vindfattigt i likhet med de tidigarekvartalen och den genomsnittliga vindhastigheten för hela året uppgår till endast 6,95 mot förväntad 7,15 m/s Det ger sämre produktion men samtidigt var det bra att juli månad var vindfattig för då kunde de slutliga reparationerna på båda verkens turbinvingar genomföras under bästa arbetsförhållanden och utan väntetider för åtkomst till vingarna. Sedan dess har verken rullat på utan större avbrott och tack vare blåsigt avslut på både augusti och september månad uppnås med lite råge normalproduktionen för dessa månader. Se diagrammet nedan.

Vind för tre kvartal