Hela året 2021

Hela år 2021

Så kan produktionen för hela 2021 summeras ihop till 13 908 MWh eller 7 245 för GG7 och 6 665 MWh för GG8. Det är något sämre än förväntat för båda verken men är en följd av stillestånden vid reparationerna som utförts. Glädjande är ändå att vingreparationerna kunde slutföras på båda verken under de bästa temperaturförhållandena i juli månad. Fastän verken står på mindre än en km avstånd skiljer sig genomsnittsvinden som de fått ta emot då den varit 7,34 för GG7 och 7,17 m/s för GG8. Skillnaden kan bero på att vindriktningen vid flera tillfällen varit helst västlig och kanske lika ofta nordlig. Här visas produktionsdiagrammet för hela året

Vind för tre kvartal