Oktober och november 2021

Så har vindfångsten återgått till normala värden för  oktober månad och den genomsnittliga vindhastigheten uppgår nu ca 7,25 m/s vilket är något över förväntat 7,15 m/s. Produktionen för GG7 uppgick till 1 089 MWh och för GG8 till 935 MWh vilket är riktigt bra. För GG7 blev det den 4:de bästa månaden någonsin. Den goda produktionen sammanföll denna gång inte med låga elpriser som brukligt utan tack vare prissäkringen blev det ekonomiska utfallet gott.

November

Den goda vinden minskade under november och det blev inget nytt produktionsrekord, resultatet hamnade strax under normalt för årstiden. För GG7 blev det 740 MWh och för GG8 blev det 665 MWh. Se diagrammet. Det ekonomiska utfallet blir dåligt för GG7 då prissäkringen inte var lagd tillräckligt hög - ingen hade förutsett den ökade efterfrågan på elkraft med åtföljande prisökningar som följd. För GG8 blir det ekonomiska resultatet bättre. Vid månadsskiftet kom reparationsteamet och under vecka 48, med nära nog vindstilla på Vänerns vatten, genomfördes byte av generatorlager på GG8 med ett mycket måttfullt produktionsbortfall.

 

Vind för tre kvartal