Oktober 2021

Så har vindfångsten återgått till normala värden för  oktober månad och den genomsnittliga vindhastigheten uppgår nu ca 7,25 m/s vilket är något över förväntat 7,15 m/s. Produktionen för GG7 uppgick till 1 089 MWh och för GG8 till 935 MWh vilket är riktigt bra. För GG7 blev det den 4:de bästa månaden någonsin. Se diagrammet nedan. Den goda produktionen sammanföll denna gång inte med låga elpriser som brukligt utan tack vare prissäkringen blev det ekonomiska utfallet gott.

Vind för tre kvartal