April 2022

 Efter två goda inledande månader på året följde nu två mycket svaga - mars mycket dålig och april något bättre - fast både under genomsnittet. Den samlade produktionen för april uppgår ändå till 885 MWh

.

Vind för tre kvartal