Oktoberproduktion

Vindfångsten för oktober följer normalkurvan exakt för verk GG7 (gröna kurvan i rygg på den blå). För GG8 blev vindfångsten återigen mager då maskinen går med reducerad effekt i väntan på byte av generatorkylaren, Under vecka 46 sker byte av kylare under förutsättning att vädret medger det. Den samlade produktionen för månaden uppgår till 1 126 MWh. 

.

Vind för tre kvartal