Vindfångsten för januari - maj

Fortsatt mycket svaga vindar och högtrycksbetonat väder under maj. Det är som om vädermakterna nu vill tala om för oss vad vi har att vänta i framtiden . Resultatet stannar på sammanlagt 487,5 MWh.

Vind för tre kvartal