Vindfångsten till och med augusti

Vindfångsten för augusti uppgår till normalnivån, GG8 ligger precist där och GG7 ligger på hälften därav. Den totala produktionen för månaden uppgår därmed till 740 MWh (0,740 GWH).

Vind för tre kvartal