Inte förrän nu i slutet av 2021 har vi fått möjlighet att komma ut med den årliga ekonomirapporten mellan stämmorna. Främst beror det på en händelsrik höst som inleddes med den braskande 6:e IPPC-rapporten om klimatförändringarna och sedan åtföljdes av en rasande snabb ekonomisk upphämtning efter pandemin med åtföljande rusning av elpriser! Alltsammans en verklighet som för Kyrkvinden inte varit enkel att navigera i. Läs mer om detta i ekonomirapporten som hämtas här.

 

Sida 2 av 6