Med februari månad till ända kan vi konstatera att vindarna har varit stabilt goda i två hela månader och det är ovanligt. Produktionen blev även för februari den högsta någonsin med 1 046 MWh för GG7 och 1 014 MWh för GG8. Fast detta myckna goda har under mars månad avlösts av nästan stiltje. Här visas produktionsdiagrammet för de senaste 12 månaderna sedan februari 2021.

Vind för tre kvartal

 

 

Med januari månad till ända kan vi konstatera att vindarna växlar stort. Från en vindrik november månad, en vindfattig december och igen till en mycket vindrik januari månad. Produktionen för månaden är den högsta någonsin och förhoppningsvis får vi bättre betalt nu än för tidigare månader. Här visas produktionsdiagrammet för hela 2021 och för januari 2022

Vind för tre kvartal

 

 

Så har vindfångsten återgått till normala värden för  oktober månad och den genomsnittliga vindhastigheten uppgår nu ca 7,25 m/s vilket är något över förväntat 7,15 m/s. Produktionen för GG7 uppgick till 1 089 MWh och för GG8 till 935 MWh vilket är riktigt bra. För GG7 blev det den 4:de bästa månaden någonsin. Den goda produktionen sammanföll denna gång inte med låga elpriser som brukligt utan tack vare prissäkringen blev det ekonomiska utfallet gott.

November

Den goda vinden minskade under november och det blev inget nytt produktionsrekord, resultatet hamnade strax under normalt för årstiden. För GG7 blev det 740 MWh och för GG8 blev det 665 MWh. Se diagrammet. Det ekonomiska utfallet blir dåligt för GG7 då prissäkringen inte var lagd tillräckligt hög - ingen hade förutsett den ökade efterfrågan på elkraft med åtföljande prisökningar som följd. För GG8 blir det ekonomiska resultatet bättre. Vid månadsskiftet kom reparationsteamet och under vecka 48, med nära nog vindstilla på Vänerns vatten, genomfördes byte av generatorlager på GG8 med ett mycket måttfullt produktionsbortfall.

 

Vind för tre kvartal

 

 

Sida 5 av 6