Hela år 2021

Så kan produktionen för hela 2021 summeras ihop till 13 908 MWh eller 7 245 för GG7 och 6 665 MWh för GG8. Det är något sämre än förväntat för båda verken men är en följd av stillestånden vid reparationerna som utförts. Glädjande är ändå att vingreparationerna kunde slutföras på båda verken under de bästa temperaturförhållandena i juli månad. Fastän verken står på mindre än en km avstånd skiljer sig genomsnittsvinden som de fått ta emot då den varit 7,34 för GG7 och 7,17 m/s för GG8. Skillnaden kan bero på att vindriktningen vid flera tillfällen varit helst västlig och kanske lika ofta nordlig. Här visas produktionsdiagrammet för hela året

Vind för tre kvartal

 

 

Kvartal 1

Efter renoveringen av GG7 i januari har båda verken gått helt störningsfritt fram till början av mars. Efter första veckan i mars med mycket hårt väder upptäcktes en skada på en turbinvinge på GG8 och verket togs ur drift. Det dröjde ända till slutet av mars innan vädret tillät reparationsstyrkan gå upp i verket för åtgärda skadan. Efter noggrannare undersökning konstaterades att skadan uppstått vid ett blixtnedslag som inträffade redan i juni förra året, en skada som förvärrats under vintern på grund av frost mm och därför blev den synlig vid optisk inspektion från entrédäcket. En akutlagning har utförts och sedan den 9 april går verket med något reducerad effekt. Den samlade produktion för båda verken uppgår vid månadsskiftet till 3 242 MWH - en produktionsperiod där en månad fallit bort för båda verken.

Kvartal 2

Under andra kvartalet och efter temporära vingreparationen på GG8har båda verken går klanderfritt hela tiden. Produktionen har varit normal men vinden har varit något under genomsnitt  - se diagram över produktionen nedan. Nu i andra veckan av juli inleds slutliga vingreparationerna på både GG7 och GG8.

 Produktion första halvåret 2021

Sida 6 av 6