Vindfångsten för september var ungefär normal vilket framgår av den gröna kurvan för GG7. För GG8 blev vindfångsten återigen mager då maskinen går med reducerad effekt i väntan på byte av generatorkylaren och det förväntas kunna genomföras i början av november. Den samlade produktionen för september uppgår till 918 MWh. 

.

Vind för tre kvartal

 

 

Augusti förlängde den goda sommaren med åtföljande svaga vindar. För hela Sverige blev augustis vindkraftproduktion rekordstor men för våra vindkraftverk i Vänern blev vindfångsten mager. Den samlade produktionen för juni och juli uppgår till endast 664 MWh. För GG8 (röd kurva) beror det låga värdet på nedställd generatoreffekt i väntan på ett kylarbyte.

.

Vind för tre kvartal

 

 

Juni och juli bjöd på gott sommarväder men ändå mera vind än brukligt, det är bra då vi nu får vänta in några heta och vindfattiga högsommarveckor i augusti. Den samlade produktionen för juni och juli uppgår därmed till 1 897 MWh.

.

Vind för tre kvartal

 

 

Sida 3 av 6