Kort månad, inte så mycket vind och ett verk som stått stilla nästan hela månaden gav en skral vindfångst i februari. Produktionen för GG7 uppgår till 75 MWh och för GG8 till 458 MWh och totalt blir det 531 MWh. I diagrammet ingår även vindfångsten för 2022

Vind för tre kvartal

Produktionen för januari blev hyfsad med tanke på status på verken. GG7 körs nu på endast 1,2 MW och GG8 körs på 2,1 MW men även det ger en hel del när det blåser som en vanlig januari månad. Produktionen för GG7 uppgår till 465 MWh och för GG8 till 740 MWh och totalt blir det 1 205 MWh. Medlemstilldelningen hämtas nu från GG8s resultat.

Vind för tre kvartal

Sida 3 av 8