Nu kan vi summera ihop produktionen för hela 2022 och den slutar på 12 747 MWh. Det är inte så dåligt men kunde ha varit mycket mer om vi inte haft stillestånd för reparationer och underhåll. Nu må man inse att våra två verk har passerat nån form av "bäst för datum" då de till sommaren har rullat på i 14 år. 

Medlemstilldelning

Av diagrammet framgår att det inte funnits någon produktion från GG7 under november och december vilket gör att den produktionsdelning till medlemmarna som vi införde från våren 2022 inte kunnat fullföljas. För att råda bot på det har vi flyttat produktionsdelningen till GG8 från och med januari 2023. Det bör synas på fakturorna för januari månad. Under tiden GG7 stått stilla har vi grundligt undersökt vilka möjligheter som står till buds och kommit fram till att verket kan rulla på tills vidare med effekten reducerad till  1,2 MW vilket under en normal månad ändå kan generera 3 - 400 MWh.  På sikt måste dock växellådan lyftas ut och renoveras.

.

Vind för tre kvartal

 

 

Vindfångsten för kunde ha blivit normal om GG8 kunnat köras på fulleffekt men trots effektreduktionen blev det ändå produktionen 435 MWh. Den 10 december kunde GG8 startas efter kylarbytet och det går nu med full effekt. Efter genomförd invändig fotografering av växellådan på GG7 konstaterades att ett lager har gett upp och maskinen är tillsvidare helt avstängd. Den samlade produktionen för månaden uppgår till 461 MWh. Undersökning om vilka möjligheter som står till buds inför framtiden pågår.

.

Vind för tre kvartal

 

 

Vindfångsten för oktober följer normalkurvan exakt för verk GG7 (gröna kurvan i rygg på den blå). För GG8 blev vindfångsten återigen mager då maskinen går med reducerad effekt i väntan på byte av generatorkylaren, Under vecka 46 sker byte av kylare under förutsättning att vädret medger det. Den samlade produktionen för månaden uppgår till 1 126 MWh. 

.

Vind för tre kvartal

 

 

Sida 4 av 8