Vindkraftverket GG7

Vindkraftverket GG7 är det  verk som Kyrkvinden själv finansierade och verket togs i drift 2009 den 10 juli, det var första dagen som det levererade el till nätet. Verket har sedan rullat på utan större fel - det mest dramatiska stoppet inträffade 2018 då skador uppstod i verket på grund av massiva störningar i starkströmsnätet, ett nät som hanteras av annan operatör än Kyrkvinden. Till dags dato har verket levererat ca 90 GWh.