Vindkraftverk GG8

Vindkraftverket GG8 finansierades och köptes av Vindkraft Gässlingen Ef och verket togs i drift 2009 i början av juli, en vecka före Kyrkvindens GG7. Verket har rullat på hela tiden sedan 2009 med avbrott för att byta ett generatorlager och det har faktiskt har gjorts vid två tillfällen sedan 2014. Till dags dato har även det här verket levererat ca 90 GWh, endast ca 70 MWh mindre ä GG7. Kyrkvinden Ef köpte verket den 31 dec 2020.