Vår verksamhetsidé

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

De ökade energipriserna minskar församlingens ekonomiska utrymme för att bedriva sin verksamhet. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Arbetet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Svenska kyrkans 18 700 byggnader på sammanlagt 500 ha yta kan förses med etiskt profilerad energi och samtidigt på ett nytt sätt stärka Svenska kyrkans ekonomi. Kyrkvinden verkar för detta mål

Biskopsbrevet om klimatet

Glädjande nog har nu biskoparna samlat sin tankar om klimathotet i ett särskilt brev. Det är mångordigt och utförligt och ger en bra bild av hur och var kyrkan förhåller sig till detta så påtagliga framtidshot. Brevet avslutas med ett antal utmaningar riktade till olika aktörer i samhället men också till kyrkan själv; församlingar, stift och nationella nivån. Nog syns det att man sneglat på Kyrkvindens verksamhetsidé. Biskopsbrevet kan hämtas här.

Styrelsen kommentar

Styrelsen tycker naturligtvis att det är bra med ett ställningstagande av landets biskopar och har därför lämnat en egen kommentar till biskopsbrevet för publicering i Kyrkans tidning, Opinion och Debatt. Klicka här för att hämta vårt inlägg.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov