Förutom de ordinarie servicekampanjerna med hel- och halvårsintervall planeras underhållsreparationer på turbinbladen vilket brukar kunna genomföras i slutet på sommaren..