Kyrkvindens föreningsstämma 2021

Välkommen till Kyrkvindens föreningsstämma!

Kyrkvindens föreningsstämma för verksamhetsåret 2020 genomförs fredag den 23 april 2021 kl 11.00 som digitalt distansmöte med hjälp kyrkans videosystem Pexip. Handlingarna till stämman börjar på att bli klara och årsbokslutet är undertecknat av styrelsen men ännu inte reviderat. I avvaktan på detta läggs handlingarna ut med aktuell status. Inbjudan till stämman sänds med mail till dem som vi har mailadress till och med vanligt brev till övriga.

Följande handlingar kan hämtas nu genom nedladdning:

/GJ