Balansering av anslutna andelar

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Vår affärsmodell är att all el som genereras i vårt vindkraftverk om möjligt ska överföras direkt till förbrukning hos våra medlemmar som då får betala 25 öre per kWh för den. I fall förbrukningen inte uppgår till den månatliga tilldelningen försvinner den oförbrukade elen som förluster i hela kraftnätet och det är inte bra och det är dålig ekonomi. Kalmar Energi får nu uppdrag att omfördela andelar till de förbrukningsställen där det behövs

 

Balansen

Tillsammans med Kalmar Energi gör vi fortlöpande uppföljning av balansen mellan medlemmarnas andelsinnehav och elförbrukning och under våren har vi med brev påtalat berörda medlemmar vad som behöver göras. Fortfarande är det ca 15 medlemmar som inte förbrukar den el som tilldelas, men det beror inte på att man har för många andelar utan på grund av att man inte fördelat ut sina andelar på alla förbrukningsställen (mätare). Även detta har vi påtalat men någon direkt respons på det har vi inte fått.

Saldot i banken för samtliga mätare uppgick till drygt 500 MWh per den första maj. Det det är dock inte en tillgänglig mängd el utan bara en redovisning  av oförbrukade el för varje mätare. Så länge elpriset inte fluktuerar allt för mycket åtar sig Kalmar Energi att köpa till el med tillgängligt saldo till de förbrukningsställen som behöver det när månadstilldelningen är förbrukad. Men det saldo som fortfarande finns kvar den sista februari varje år kommer att nollställas. Den el som på det här sättet inte förbrukas försvinner ut i hela kraftnätet och ger ingen ekonomisk nytta vare sig till medlemmen eller till Kyrkvinden.

Uppdrag till Kalmar Energi

För att råda bot på det här slöseriet ger Kyrkvinden nu uppdrag till handläggarna på Kalmar Energi att för berörda kunder göra den omfördelning av andelar som behövs till anläggningar som man vet har större förbrukning än vad nu anslutna andelar medger. Uppdraget initeras nu ensidigt från Kyrkvinden och är en ren administrativ åtgärd. Åtgärden är helt och hållet till ekonomisk nytta för såväl medlemmarna som för Kyrkvinden .

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov