Ny ordning för tilldelning av el

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

El direkt till medlemmarna

Från oktober 2010 infördes direktfördelning av elkraft till medlemmarna. Den samlade månadsproduktionen från vårt vindkraftverk fördelades direkt till antalet andelar som är anslutna till medlemmarnas uttagspunkter – elmätare. En begränsningsregel infördes som innebär att man inte får ansluta fler andelar än vad som motsvarar ca 80% av årsförbrukningen. Skälet till detta var att det inte går att mata in mera till en mätare än vad som förbrukas. Med 80%-regel var förhoppning att det skulle inträffa mera undantagsvis. Om det ändå sker fördelas oförbrukad el på andra anläggningar som har förbrukning – konkret till de som har anslutna andelar i antal som ligger långt under vad förbrukningen motiverar.

Tillgodohavande

Kalmar Energi kommer startar från den 1 februari ett nyutvecklat kundsystem som kan hantera dessa situationer, i princip ett sorts banksystem. Vid månader där förbrukningen inte uppgår till tilldelningen kommer systemet generera ett ekonomisk tillgodohavande för anläggningen som sedan tas i anspråk en kommande månad när antingen förbrukningen är högre eller tilldelningen lägre än förbrukningen. Tillgodohavandet beräknas på antalet oförbrukade kilowattimmar multiplicerat med vårt elpris. Om sedan förbrukning ökar en kommande månad återförs tillgodohavandet till anläggningen som elkraft i den mängd som det räcker till. I och med detta kommer 80%-regeln att slopas vilket gör det möjligt att ha så många andelar anslutna som är motiverad av en normal årsförbrukning. Det här blir bra då vi nu kan få bästa möjliga utdelning på våra andelar.

För många andelar

Men, det går aldrig få någon tilldelning av elkraft till ett andelsinnehav som är större än vad som motiveras av normalårsförbrukningen. Det finns fortfarande ett fåtal medlemmar som har några andelar för många och de uppmanas att avyttra dem till andra medlemmar eller till Kyrkvinden.Vid beräkning av lämpligt antal andelar för normalårsförbrukningen används 1000 kWh/ andelar. En normalårsförbrukning på ca 20 000 kWh motsvarar således ca 20 andelar. De flesta elkonsumenter arbetar idag med energibesparing på ett eller annat sätt och det kan vara skäl till att ändå att ha några färre andelar än vad normalårsförbrukningen motiverar. El från vårt vindkraftverk fördelas alltid månadsvis genom att den produktion som mäts in till nätet fördelas på totala antalet andelar som finns i anslutningspunkterna.

GJ

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov