Andelsinnehav och förbrukning

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Andelsinnehav i kooperativet

Grundförutsättningen för medlemmarnas kooperativa köp av el från Kyrkvinden är att de köper (förbrukar) all den el som motsvarar andelsinnehavet. Medlemmarna måste alltid betala för den el som motsvarar andelsinnehavet. Det är fundamentet för den kooperativa föreningen som möjliggör att föreningen kan sälja elkraften till lägsta möjliga självkostnadspris. Att forlöpande inneha fler andelar än vad man förbrukar är inte tillåtet (se stadgarna). Då blir det nödvändigt att sälja dessa.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov