Anpassning av andelsinnehav

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Energieffektivisering är ett uttryck för sparsamhet. Det är också en ständigt pågående verksamhet i församlingarna. För medlemmarna kan det innebära att det antal andelar som köptes i Kyrkvinden från början nu har blivit för många. En uppföljning av andelsinnehavet har gjorts som nu öppnar upp för viss handel med andelar.

 

Balansen

Tillsammans med Kalmar Energi har vi gjort en uppföljning av balansen mellan medlemmarnas andelsinnehav och och elförbrukning. Enligt Kyrkvindens stadgar får medlemmarna inte ha flera andelar än vad som motiveras av elförbrukningen. Det är den principiella anledningen men det är dessutom dålig ekonomi för den medlem som har fler andelar än vad som motiveras av elförbrukningen. Uppföljningen som nu gjorts berör omkring hälften av medlemmarna, de som har ett andelsinnehav som inte är optimalt. Det innebär att de antingen har märkbart för många andelar eller så är förbrukningen så stor att de skulle kunna skaffa fler andelar.

Utjämning mellan olika månader

Sedan ett par år tillbaka har Kalmar Energi infört något som kan liknas vid ett banksystem som kan balansera ”oförbrukad” el från en månad till en annan på varje elmätare. Det vill säga, det går inte att lagra oförbrukad el på ett konto, men väl ett ekonomiskt saldo som motsvarar den oförbrukade elen. Det här kan bolaget hantera inom ett verksamhetsår men saldot går inte att överföra till kommande år. Saldon med överskott nollställs vid årsskiftet och för berörda medlemmar blir det en förlustaffär att ha för många andelar.

Köp eller försäljning

De medlemmar som berörs av uppföljningen har fått brev med besked om hur balansen ligger till, redovisat för varje elmätare. En handel med andelar mellan berörda medlemmar har uppstått men sammantaget torde det finnas ett litet överskott och i slutändan skulle det kunna ge utrymme för nya församlingar att söka medlemskap och köpa andelar. Kontakta undertecknad för ytterligare information. För medlemmar som redan etablerat överenskommelse finns avtal att hämta här

Göran Jacobsson

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov