Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Som en följd av lagändringar som beslutades vid riksdagens antagande av höstbudgeten 2016 i prop 2016 17:1 gäller en ny ordning för uppbörd av energiskatt från 1 januari 2018. Det innebär att uppbörden flyttas från elhandelsbolagen till nätbolagen. I motiveringen för lagändringen lyftes särskilt fram att nätbolagen per definition finns i direktkontakt med förbrukaren, att den ordningen för uppbörd av energiskatt redan införts i Danmark, Norge och Finland och slutligen, att nätbolagen står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen och är avsevärt färre än elhandelsbolagen.

För Kyrkvindens medlemmar får den här ändringen ingen annan effekt än fakturorna från Kalmar Energi blir mindre och att de lokala nätbolagens fakturor blir ännu större. Läs här hur Kalmar Energi informerar och mer i denna länk om hur de olika nätbolagen informerar

 

 

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den 31 augusti fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2017 som i dagarna även gått på direktutskick till medlemmarna. Av rapporten framgår att Kyrkvindens långsiktiga plan att någon gång kring 2025 uppföra ett nytt och effektivare vindkraftverk blivit svårare att förverkliga. Lägre certifikatpriser ger mindre marginaler. Det är ena sidan av utvecklingen som ändå har en positiv sida då det nu öppnas möjligheter att till mycket lågt pris kunna förvärva ytterligare vindkraftverk. Läs mer om detta i rapporten som kan laddas ner här.

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv

Den 30 augusti fastställde styrelsen ekonomirapporten för halva verksamhetsåret 2016 som kan hämtas här. Rapporten har också gått på direktutskick till medlemmarna.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov