Bokfört värde på vindkraftverket

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Under november 2016 gjorde styrelsen en förnyad prövning av det bokförda värdet på vårt vindkraftverk. Styrelsen beslöt att bibehålla nuvarande värdering och fortsätta avskrivningar enligt plan. Se beslutsunderlag.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov