Bokfört värde på vindkraftverket

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Under november 2016 gjorde styrelsen en förnyad prövning av det bokförda värdet på vårt vindkraftverk. Styrelsen beslöt att bibehålla nuvarande värdering och fortsätta avskrivningar enligt plan. Se beslutsunderlag.