Ekonomirapport 2016

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Den 30 augusti fastställde styrelsen ekonomirapporten för halva verksamhetsåret 2016 som kan hämtas här. Rapporten har också gått på direktutskick till medlemmarna.

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov