Bokförda värdet på vindkraftverket

Skriv ut
Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Av bokslutet för 2017 framgår att styrelsen beslöt att göra en nedskrivning av vindkraftverkets bokförda värde med 6 MKr per den 31 december. Beslutsunderlaget för nedskrivningen kan hämtas här