Ny ordning för betalning av energiskatt

Markera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktivMarkera som inaktiv
 

Som en följd av lagändringar som beslutades vid riksdagens antagande av höstbudgeten 2016 i prop 2016 17:1 gäller en ny ordning för uppbörd av energiskatt från 1 januari 2018. Det innebär att uppbörden flyttas från elhandelsbolagen till nätbolagen. I motiveringen för lagändringen lyftes särskilt fram att nätbolagen per definition finns i direktkontakt med förbrukaren, att den ordningen för uppbörd av energiskatt redan införts i Danmark, Norge och Finland och slutligen, att nätbolagen står under tillsyn av Energimarknadsinspektionen och är avsevärt färre än elhandelsbolagen.

För Kyrkvindens medlemmar får den här ändringen ingen annan effekt än fakturorna från Kalmar Energi blir mindre och att de lokala nätbolagens fakturor blir ännu större. Läs här hur Kalmar Energi informerar och mer i denna länk om hur de olika nätbolagen informerar

 

 

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov