Bokförda värdet på vindkraftverket

Kategori: Ekorapporter Publicerad måndag, 16 april 2018 Skriven av Super User

Av bokslutet för 2017 framgår att styrelsen beslöt att göra en nedskrivning av vindkraftverkets bokförda värde med 6 MKr per den 31 december. Beslutsunderlaget för nedskrivningen kan hämtas här

Träffar: 177