Vindfångsten första kvartalet 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad måndag, 10 april 2017
Skriven av Göran Jacobsson

Året har börjat något vindfattigare än brukligt för perioden men lite bättre blev det för mars månad med 822 MWh vilket gör att totalen för första kvartalet blev 2 221 MWh. Det är en mängd som motsvarar ett önskat genomsnitt för hela året, men något för lite för period av året. Tilldelning per andel blev för hela perioden 85 kWh och för mars 95 kWh.

Vindfångsten januari och februari 2017

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad torsdag, 16 mars 2017
Skriven av Göran Jacobsson

År 2017 inleds lite vindfattigare än brukligt för månaderna och den samlade produktionen uppgick till 1 399 MWh för de två månaderna. Det motsvarar genomsnittligt ca 81 kWh per andel och månad - mer för januari och mindre för februari.

Grafisk data för perioden

 

 

/vpvimages/JanFeb17.jpg

Vindfångsten till och med november 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad måndag, 12 december 2016
Skriven av Bengt G

Vindfångsten för november blev som väntat väldigt god och uppgår till 1 125 MWh vilket motsvarar omkring 125 kWh per andel. Vindfångsten för hela året visar stora avvikelser från snittkurvan men troligen får vi se en mer normal decembermånad.

Vindfångsten hela året 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad onsdag, 18 januari 2017
Skriven av Bengt G

Även för december blev vindfångsten mycket god och uppgick till 988 MWh vilket motsvarar omkring 115 kWh per andel. Vindfångsten för hela året visar stora avvikelser från snittkurvan men totalen är tillfredsställande då den uppgår till 8 517 MWh.

Vindfångsten till och med oktober 2016

Kategori: Aktuell produktion
Publicerad tisdag, 01 november 2016
Skriven av Göran Jacobsson

I augustirapporten förutspåddes mer normala vindar för årstiden men det höll inte för september som blev sämre än väntat men höll inte heller för oktober som blev bättre än väntat. Sammantaget för de båda månaderna blev vindfångsten 1 530 MWh och för september månad blev det 60 kWh och för oktober 110 kWh per andel.

Så här svängig är produktionen för året till och med nu.

Produktionen till och med oktober