Den ekonomiska medlemsnyttan

Kategori: Lönsamhetsberäkningar
Publicerad onsdag, 28 januari 2015
Skriven av Göran Jacobsson

 

På hemsidan lade vi redan 2011 ut ett exempel hur medlemmarna skulle beräkna avkastningen på sina andelar. Exemplet utgår från att det pris medlemmarna betalar för el från Kyrkvindens vindkraftverk är billigare än vad man annars skulle betala till vilket annat godtyckligt elbolag som helst. Alternativpriset baseras på att man tecknat ett bun­det 3-årsavtal då Kyrkvindens pris nu har varit detsamma (25 öre/kWh) hela tiden. När man sedan definierat hur stor den skillnaden är på årsbasis kan man betrakta skillnaden som en av­kastning på de pengar man köpt andelar för. Med fem hela års driftsdata (2010 – 2014) har vi nu gjort en sammanställning som visar på den ekonomiska nyttan har varit för hela Kyrkvindens medlemskår. Den motsvarar 4,04% på årsbasis över hela perioden. Beräkningen är gjord på nettovärden utan moms.

Lönsamhetsberäkning