Föreningsstämman 2024

Kyrkvindens föreningsstämma 2024 kommer att genomföras måndag den 22 april kl 13.00 Stämman genomförs som digitalt möte genom tjänsten Zoom. Förutom de stadgeenliga  punkterna på dagordning tillkommer nu också styrelsens förslag till beslut om Kyrkvindens framtid. 

Handlingar till stämman kan hämtas här