Föreningsstämman 2024

Kyrkvindens föreningsstämma 2024 genomfördes måndag den 22 april kl 13.00 via ett digitalt möte genom tjänsten Zoom. Förutom de stadgeenliga punkterna fattades det beslut om Kyrkvindens framtid. Nedan finns dokument som togs upp på stämman samt det justerade protokollet.

Handlingar som behandlades på stämman kan hämtas här