Hafslund energi blev Fortum Energy AB

Hafslund Enegi bildades som Oslo stads energibolag. Efter många års olika samarbeten Fortum Energy i bolag med olika verksamheter som nät och produktionsbolag har nu valt att helt landa bolaget Hafslund i Norge igen.

Det ramavtal som svenska kyrkan tecknade med Hafslund ligger nu därför helt i Fortum Energy AB. I pressmeddelandet från Fortum sägs: Vi vill genom detta brev hälsa er välkomna till Fortum Energy AB. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med er och vi kommer att i fortsättningen kunna erbjuda er ytterligare effektiva och miljövänliga energilösningar. 

Flera av Kyrkvindens medlemmar har ännu inte lämnat fullmakt till numera Fortum Energy för den aminitsrativa överföringen av sin elanläggningarna. Det är förutsättning för att kunna ta del av Kyrkvindens vindkraftel

Läs om Svenska kyrkans ramavtal för el

Kyrkvindens vindkraftverk 10 år

Kyrkvinden ekonomisk förening bildades i juni 2005 av församlingar och pastorat i Svenska Kyrkan. Tillsammans samlade vi ihop 45 miljoner kr och vå­ren 2007 startade bygget av ett vindkraftverk som sedan rullade igång sommaren 2009 den 10 juli. Sedan starten har verket producerat 79 000 000 kWh el som alla har kommit våra med­lemmar till nytta till priset av 25 öre/kWh Vi vill uppmärksamma att vindkraftverket rullat på i 10 år och inom kort kommer vi här berätta om hur några av vår medlemmar ser på satsningen man gjorde, vi kommer med text och bild rapportera från en inspektion den 10 juli.

Biskopsbrev om klimatet
Passande väl till FN:s globala klimatvecka under hösten presenterar biskoparna sitt uppdaterade brev om klimatet. Mycket tydligare än tidigare anges nu målet att svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030. Hämta det nya biskopsbrevet här där man sidorna på sid 95 - 99 kan finna biskoparnas uppmaningar.

Mer om Kyrkvindens 10 år
Vi kommer att visa en ekonomisk bedömning av nuläget och göra en 5-års utblick hur framtiden kan bli för förnybar el. Slutligen ska vi försöka göra en bedömning av hur den ekonomiska satsningen som våra nu 54 församlingar, pastorat och stift passar in de planer som svenska kyrkans hållbarhetsarbete på nationell nivå har antagit. Vi även tagit fram en affisch i A3 format om tio år med Kyrkvinden som kan laddas ned.
Regering och riksdag
I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energi-användningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-partiet och Kristdemokraterna som underteck-nare. Läs i Mer förnybart.
KYRKVINDEN IDAG
I snart tio år har vårt verk  snurrat och leve-rerat 73 500 000 kWh till församlingarna till det stadiga priset på 25 öre per kWh. Under detta mycket onormala väderår är priset extra förmånligt då vårt pris nu bara är hälften av vad det rörliga spotpriset är
Vårt elbolag
Sedan 2010 har vi levererat förnybar till det fasta priset 0,25 kr/kWh. Denna el har endast kunna köpas av elbolaget Kalmar Energi.  
Under hösten 2018 har styrelsen förhandlat med Hafslund Energi och kom i december överens med bolaget att det ska bli Kyrkvindens elbolag från och med 1 januari 2020
Under första dagarna på nyåret skickas mera information om detta till medlemmarna tillsammans med en ekonomirapport
 • Vindfångsten januari - februari 2019
  Årets två första månader börjar bra - mycket vind och hög tillgänglighet med endast två korta driftstopp under perioden. Den samlade produktionen uppgår till 1421 mWh och det motsvarar ca 85 kWh per andel och månad.
  Written on torsdag, 07 mars 2019 20:47
 • Vindfångsten för hela 2018
  Nu kan vi summera hela 2018 års produktion till 4 838 MWh och året slutar därmed lite uppåt jämfört med de 3 första kvartalen. För hela året blir dock tilldelningen per andel endast 558 kWh.
  Written on onsdag, 02 januari 2019 08:21
 • Vindfångsten januari till oktober
  Den 23 nov kl 18 rullade GG7 igång igen efter en månads stillestånd. Felen berodde på förstörda och svårlokaliserade styrkretsar vilket i sin tur berodde på ett kortvarigt haveri i hanteringen av vårt starkströmsnät (extern operatör). När väl alla felen var åtgärdade har verket rullat på utan ett enda stillestånd…
  Written on fredag, 23 november 2018 07:59
Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov