Vindpark Vänern
Kyrkvinden har två vindkraftverk här
Mer förnybar elkraft behövs i kyrkan
Karlskoga kyrka i högsommarblomster
Vindkraft från land
Flera verk från tidiga 2000-talet
El från solceller är också förnybar
Bra och effektivt i lokala tillämpningar
Kyrka som behöver mycket förnybar energi
St Olai kyrka i Norrköping

Super User Goalofkyrkv Published On: 17 Nov, 2023

Fullmakt för överlåtelse av elavtal I dagarna skickar Dalakraft AB information till medlemmarna om vad som måste göras för att kunna köpa Kyrkvindens andelsägda el från och med 2024. Som medlem behöver fullmakten undertecknas för att överlåta ett antal befintliga elavtal till Dalakraft...

Super User Goalofkyrkv Published On: 10 Feb, 2021

Här följer några utdrag ur Svenska kyrkans färdplan för klimatet som antogs våren 2019: Svenska Kyrkans olika enheter, är gemensamt, en av Sveriges största fastighetsägare. Med ca 20 000 byggnader och en energiförbrukning på ca 500 GWh är fastigheternas klimatpåverkan stor. Genom ett s...

Super User Published On: 12 Aug, 2021

I denna vecka publicerades så IPCC 6:e delrapport om klimatförändringarna, en rapport som får en att förfäras. Samtidigt larmas det i media om bränder utom kontroll runt om i världen och braskande bilder slås upp i tidningar. Följ den här länken för att kunna läsa mer från IPPC-rappor...

Super User Published On: 15 Dec, 2020

Kyrkvindens styrelse beslöt i oktober att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft Gässlingen Ekono­misk förening och den 30 november fattades kompletterande och slutligt beslut. Villkoren för nuvarande medlemmar och GG7 förblir oförändrade och till föreningsstämman våren 2021 ska förslag ...

Kyrkvinden ekonomisk förening

Super User Commustadgar Published On: 04 Feb, 2021

Kyrkvinden Ekonomisk Förening bildades 2005  i juni av Svenska kyrkans församlingsförbund med stöd av ett tiotal församlingar, pastorat och stift som tidigt insåg hur viktigt det var att satsa ...

Super User Commumember Published On: 04 Feb, 2021

Här finns samtliga Kyrkvindens medlemmar som inte är privatpersoner - församlingar, pastorat och stift i Svenska kyrkan. Länk till medlemmarna.

Super User Allastämmor Published On: 10 Mar, 2023

Rådslaget genomfördes den 28 mars kl 15.00 med deltagande av ett tiotal av Kyrkvindens medlemmar utöver styrelsens ledamöter. Någon entydig syn på Kyrkvindens framtid fanns inte. Viss tveksamhet...

Super User Allastämmor Published On: 23 Feb, 2023

Kyrkvindens föreningsstämma 2023 genomfördes den 24 april kl 14.00 som ett Teamsmöte. Årsbokslut och verksamhetsberättelse genomgick sedvanlig prövning av stämman och efter att revisorernas ra...

Super User Ekonomirapporter Published On: 16 Dec, 2022

Ekonomin i en förändrad värld Föreningens prispolicy är underordnad 2§ Ändamål i Kyrkvindens stadgar, sista meningen: ”Förening­en skall bygga upp kapital som säkrar byggnation, drift, u...

Medlemsekonomi

Super User Memberseko Published On: 27 Oct, 2023

Mot bakgrund av den pågående medlemsenkäten som ska avgöra Kyrkvindens framtid har styrelsen vidtagit nödvändiga åtgärder för att redan från januari 2024 ge medlemmarna fortsatt möjlighet att från andelsägda vindkraftverk köpa ursprungs...

Kyrkvindens ekonomi

Super User Föreningsekonomi Published On: 17 Feb, 2021

Med start i januari 2020 är det Fortum Energy som är Kyrkvindens elhandelspart och tillsammans tog vi fram ett nytt upplägg för medlemspriset och Kyrkvindens ekonomi. Det tidigare upplägget tillsammans med Kalmar Energi med ett fast pris på 25 ...

Kyrkvinden levererar

Super User Driftinfo Published On: 15 Mar, 2021

Till juli i år har Kyrkvindens två vindkraftverk levererat 120 000 000 kWh (120 GWh) till nä­tet. Miljönyttan med våra verk, beräknad på samma sätt som tidigare i de årliga boksluten, uppgå...

Super User Todayprod Published On: 20 Nov, 2023

Vindfångsten för för GG8 under oktober uppgår till normalnivån och lite till. Men för GG7 blev det ingenting. Den totala produktionen för månaden uppgår därmed till 705 MWh (0,705 GWH). ...

Super User Todayprod Published On: 05 Oct, 2023

Vindfångsten även för september uppgår till normalnivån och lite till för GG8. Men för GG7 blev det ingenting. Den totala produktionen för månaden uppgår därmed till 669 MWh (0,669 GWH). ...

Service på vindkraftverk

Kyrkvinden anlitar flera olika företag för service och underhåll av vindkraftverken med följande uppgiftsfördelning
  • Övergripande förvaltning
  • Teknisk, underhåll och reparation 
  • Personaltransporter
  • Eltekniskt säkerhetsansvar
Säkerheten är viktig och under transport av pesonal till verken är det kapten på skutan som avgör om angörning är möjlig och väl inne i verket är det elsäkerhet som råder under särskilt utsedd person

Tekniker hämtas efter servicearbeten

Super User Forsale Published On: 20 Apr, 2021 Hits: 1501

Anna Ersson i Täby har 14 andelar till försäljning. Kontaktuppgift via är mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och telefon är 076-802 95 70. Andelspris enligt överenskommelse med säljaren.

Super User Forsale Published On: 18 Feb, 2021 Hits: 2113

Hans Nyström i Uddevalla har anmält att han har 10 andelar i Kyrkvinden till försäljning. Skriv mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller ring 070-549 17 09. Som alltid, pris enligt överenskommelse! ...

Super User Andelsägandet Published On: 17 Mar, 2021

Förutsättningarna för att bli medlem och andelsägare i Kyrkvinden framgår av föreningsstadgans §3 som följer här: "Medlemskap kan förvärvas av församlingar och andra organisatoriska enheter i Svenska kyrkan eller av anställda däri som är elkonsumenter i Sverige och som kan väntas följa föreningens stadgar och stadgeenligt fattade beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde görs skriftligt till styrelsen. Medlem skall erlägga en anslutningsavgift vid inträdet och erhåller medlemsbevis samt saldobesked på begäran". Styrelsens undersöker möjligheten att  erbjuda  befintliga och nya medlemmar att köpa andelar även i föreningens andra vindkraftverk. Under de mer än tio år som Kyrkvinden varit verksam har det skett förändringar i medlemskåren, främst på grund av att ett antal tidigare församlingar uppgått i pastorat men också för att någon tidigare förtroendevald eller anställd i kyrkan har avlidit. Det...