Kyrkvindens vindkraftverk 10 år

Kyrkvinden ekonomisk förening bildades i juni 2005 av församlingar och pastorat i Svenska Kyrkan. Tillsammans samlade vi ihop 45 miljoner kr och vå­ren 2007 startade bygget av ett vindkraftverk som sedan rullade igång sommaren 2009 den 10 juli. Sedan starten har verket producerat 79 000 000 kWh el som alla har kommit våra med­lemmar till nytta till priset av 25 öre/kWh Vi vill uppmärksamma att vindkraftverket rullat på i 10 år och inom kort kommer vi här berätta om hur några av vår medlemmar ser på satsningen man gjorde, vi kommer med text och bild rapportera från en inspektion den 10 juli.

Biskopsbrev om klimatet
Passande väl till FN:s globala klimatvecka under hösten presenterar biskoparna sitt uppdaterade brev om klimatet. Mycket tydligare än tidigare anges nu målet att svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030. Hämta det nya biskopsbrevet här där man sidorna på sid 95 - 99 kan finna biskoparnas uppmaningar.

Mer om Kyrkvindens 10 år
Vi kommer att visa en ekonomisk bedömning av nuläget och göra en 5-års utblick hur framtiden kan bli för förnybar el. Slutligen ska vi försöka göra en bedömning av hur den ekonomiska satsningen som våra nu 54 församlingar, pastorat och stift passar in de planer som svenska kyrkans hållbarhetsarbete på nationell nivå har antagit. Vi även tagit fram en affisch i A3 format om tio år med Kyrkvinden som kan laddas ned.

Fortum Energy blir Kyrkvindens elleverantör

Fortum Energy blir Kyrkvindens nya leverantör av medlemsel den 1 januari 2020. Fortfarande är det ett 20-tal medlemmar som ännu inte har tecknat nytt elavtal med Fortum. Om det inte görs innan den 13 december förblir elleveransen hos den nuvarande leverantören men utan Kyrkvindens förmånliga elpris som man fick hos Kalmar Energi. Genom Fortum Energy får medlemmarna även del av övriga förmåner som är en del av svenska kyrkans ramavtal med Fortum. Läs om Svenska kyrkans ramavtal för el

Knappt om tid
Från föreningens sida kommer vi genom mail etc skicka ut påminnelse om att teckna nytt avtal för elleveranser. Om avtal tecknas efter vecka 49 kan övergången till Fortum ske först från och med februari 2020.


Regering och riksdag
I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energi-användningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-partiet och Kristdemokraterna som underteck-nare. Läs i Mer förnybart.
KYRKVINDEN IDAG
I snart tio år har vårt verk  snurrat och leve-rerat 73 500 000 kWh till församlingarna till det stadiga priset på 25 öre per kWh. Under detta mycket onormala väderår är priset extra förmånligt då vårt pris nu bara är hälften av vad det rörliga spotpriset är
Vårt elbolag
Sedan 2010 har vi levererat förnybar till det fasta priset 0,25 kr/kWh. Denna el har endast kunna köpas av elbolaget Kalmar Energi.  
Under hösten 2018 har styrelsen förhandlat med Hafslund Energi och kom i december överens med bolaget att det ska bli Kyrkvindens elbolag från och med 1 januari 2020
Under första dagarna på nyåret skickas mera information om detta till medlemmarna tillsammans med en ekonomirapport
 • Vindfångsten oktober 2019
  Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Se mera i diagrammet
  Written on tisdag, 26 november 2019 09:28
 • Bladinspektion och vingreparation
  Under vecka 38 genomfördes bladinspektion och lite bladreparationer. Vind, nederbörd och blixtnedslag sliter hårt på turbinvingarna. Räknar man på det så har vingspetsarna tillryggalagt en sträcka motsvarande flera varv runt jorden under de tio år som verket snurrat. Nu kan vi räkna med ännu flera år och mil.
  Written on tisdag, 26 november 2019 10:08
 • Ekonomirapport mellan stämmorna 2019
  Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i…
  Written on tisdag, 08 oktober 2019 06:28
Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov