Vinter i Vindpark Vänern

Svårt att komma upp på däcket nu

Vindkraft på land är bra

Vindpark Vänern när den byggdes 2009

Prins Karl Philip invigde 2010

Kyrkvinden Ekonomisk Förening