Vindfångsten januari-maj 2024

Vindfångsten för maj 2024 uppgår till totalt för de båda verken 616,39 MWh. GG7 har under maj månad producerat 160,93 MWh. GG8 producerade under maj månad 455,46 MWh.

 

Vind för 11 mån

 

Vindfångsten januari-mars 2024

Vindfångsten för mars 2024 uppgår till totalt för de båda verken 802,3 MWh. GG7 har under mars månad producerat 133,34 MWh efter att inte ha producerat något på ca ett halvår. GG8 producerade under mars månad 669 MWh.

 

Vind för 11 mån

 

Vindfångsten januari-februari 2024

Nu har äntligen isen lämnat Skoghall och ordinarie båtar kan därför lämna hamnen och transportera personal till vindkraftverken. Vindfångsten för februari uppgår till 622,1 MWh.

Vind för 11 mån

 

Vindfångsten januari 2024

Med en ovanligt kall vinter följer också ett mycket svårt isläge i Vänern. Vindarna under januari kom mest från nord och ost men under den veckan i januari som det var riktigt milt kom vindarna från sydväst och då pressade vågorna in den då ganska tunna isen i vikarna och hamnen vid Skoghall. Sedan blev mycket kallt igen och då frös allt inne. Båten vi vanligtvis använder ligger infrusen och den isbrytare som finns där har mycket att göra. Det har gjort att vårt serviceteam inte har kunnat komma ut till verken för service och återstart. Vindfångsten har därmed blivit mager och uppgår till endast 254 MWh.

Vind för 11 mån

Vindfångsten för hela 2023

Under december är det fortfarande enbart GG8 som levererar - 388 MWh. För hela 2023 kan vi därmed vi summera ihop vindfångsten till 8 091 MWh eller avrundat till 8,1 GWh. Det är otillräckligt för att verksamheten ska kunna fortsätta och under februari kommer beslut fattas om Kyrkvindens framtid.

Vind för 11 mån