Föreningsstämman 2023

Kyrkvindens föreningsstämma 2023 genomfördes den 24 april kl 14.00 som ett Teamsmöte. Årsbokslut och verksamhetsberättelse genomgick sedvanlig prövning av stämman och efter att revisorernas rapport upplästs kunde den redovisade balans- och resultaträkningen fastställas och styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Därefter genomfördes val till styrelseuppdragen.

Valberedningens Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. avlämnade beredningens förslag till nya ledamöter. Konstaterades inledningsvis att Niclas Sjöberg som varit styrelsens ordförande i flera år nu hade avböjt omval och stämman valde Björn Falkeblad Järfälla till ny styrelseordförande. Till nya styrelseledamöter valdes Inger Wahlman Västerås stift, Anne Olofsson, Norrköpings pastorat och Birgitta Wrede, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Till ny styrelsesuppleant valdes Bo Larsson Järfälla och Göran Norman omvaldes till suppleant. Kyrkvindens styrelse består härmed av Björn Falkeblad, Göran Jacobsson, Inger Wahlman, Anne Olofsson och Birgitta Wrede.

Handlingar från stämman kan hämtas här