Kyrkvindens vindkraftverk 10 år

Kyrkvinden ekonomisk förening bildades i juni 2005 av församlingar och pastorat i Svenska Kyrkan. Tillsammans samlade vi ihop 45 miljoner kr och vå­ren 2007 startade bygget av ett vindkraftverk som sedan rullade igång sommaren 2009 den 10 juli. Sedan starten har verket producerat 79 000 000 kWh el som alla har kommit våra med­lemmar till nytta till priset av 25 öre/kWh Vi vill uppmärksamma att vindkraftverket rullat på i 10 år och inom kort kommer vi här berätta om hur några av vår medlemmar ser på satsningen man gjorde, vi kommer med text och bild rapportera från en inspektion den 10 juli.

Biskopsbrev om klimatet
Passande väl till FN:s globala klimatvecka under hösten presenterar biskoparna sitt uppdaterade brev om klimatet. Mycket tydligare än tidigare anges nu målet att svenska kyrkan ska vara klimatneutral år 2030. Hämta det nya biskopsbrevet här där man sidorna på sid 95 - 99 kan finna biskoparnas uppmaningar.

Mer om Kyrkvindens 10 år
Vi kommer att visa en ekonomisk bedömning av nuläget och göra en 5-års utblick hur framtiden kan bli för förnybar el. Slutligen ska vi försöka göra en bedömning av hur den ekonomiska satsningen som våra nu 54 församlingar, pastorat och stift passar in de planer som svenska kyrkans hållbarhetsarbete på nationell nivå har antagit. Vi även tagit fram en affisch i A3 format om tio år med Kyrkvinden som kan laddas ned.

Första fakturorna från Fortum

Nu har fakturorna för el kommit för både januari och februari. De skiljer sig en hel del från tidigare fakturor från Kalmar Energi. Hela affärsupplägget är annorlunda och det har vi beskrivit i en särskild ekonomirapport som kan hämtas med denna länk

Bra med nya upplägget

 • Medlemmarna får nu alltid bästa möjliga rörliga elpris på all elförbrukning
 • Möjlighet till ännu bättre pris finns genom Fortums prissäkringar
 • Kyrkvinden kommer alltid att vara säker på att få minst 25 öre /kWh för hela produk­tionen
 • Den el som förbrukas motsvarar kraven för Bra Miljöval

Skynda
Vi vill påminna de medlemmar som ännu inte tecknat avtal med Fortum att göra det nu! Läs om Svenska kyrkans ramavtal för el


Regering och riksdag
I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energi-användningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-partiet och Kristdemokraterna som underteck-nare. Läs i Mer förnybart.
KYRKVINDEN IDAG
I snart tio år har vårt verk  snurrat och leve-rerat 73 500 000 kWh till församlingarna till det stadiga priset på 25 öre per kWh. Under detta mycket onormala väderår är priset extra förmånligt då vårt pris nu bara är hälften av vad det rörliga spotpriset är
Vårt elbolag
Sedan 2010 har vi levererat förnybar till det fasta priset 0,25 kr/kWh genom elbolaget Kalmar Energi. Från januari 2020 kommer Kyrkvindens el från Fortum i ett nytt affärsupplägg som för de flesta baseras på rörligt elpris med mycket litet påslag från Fortums sida. Under denna vår ser det nya upplägget ut att bli mycket förmånligt då elpriserna är rekordlåga och torde hamna under 25 öre / kWh ett antal månader framåt. Medlemmarna är nu också anslutna till Bra Miljöval genom svenska kyrkans ramavtal för el. Mer information finns under avdelningen ekonomirapporter.
 • Vindfångsten oktober 2019
  Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Se mera i diagrammet
  Written on tisdag, 26 november 2019 09:28
 • Bladinspektion och vingreparation
  Under vecka 38 genomfördes bladinspektion och lite bladreparationer. Vind, nederbörd och blixtnedslag sliter hårt på turbinvingarna. Räknar man på det så har vingspetsarna tillryggalagt en sträcka motsvarande flera varv runt jorden under de tio år som verket snurrat. Nu kan vi räkna med ännu flera år och mil.
  Written on tisdag, 26 november 2019 10:08
 • Ekonomirapport mellan stämmorna 2019
  Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i…
  Written on tisdag, 08 oktober 2019 06:28
Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov