Kyrkvinden köper vindkraftverket GG8

Kyrkvindens styrelse beslöt i oktober att köpa vindkraftverket GG8 av Vindkraft Gässlingen Ekono­misk förening och den 30 november fattades kompletterande och slutligt beslut. Villkoren för nuvarande medlemmar och GG7 förblir oförändrade och till föreningsstämman våren 2021 ges förslag med villkoren för nya medlemmar att köpa in sig som andelsägare även i GG8

Bakgrund
Bakgrunden till beslutet är styrelsens vilja att göra det bästa av en besvärlig ekonomisk situation men också att om möjligt sätta oss i en bättre position inför ett till synes komplicerat framtida samarbete inom VPV. Vid slutet av 2019 som var ett ganska gott produktionsår, kunde vi tydligt se den förutspådda ut­vecklingen mot mycket låga elcertifikatpriser för 2020 – i praktiken en resa mot ett pris på mindre än 10 kr per MWh. Vid årsskiftet 2019 -2020 blev det klart med det kommunala bolaget Kraft AB’s försäljning­en av de fem verken GG1 – GG5 till franska Innovent AB. Priset blev endast 25 Mkr vilket lät som ett mycket dåligt pris men eftersom det endast var två verk som gick i full produktion och ett som måste köras med reducerad effekt kunde vi anta att priset för ett fullt dugligt verk borde vara om­kring 7 Mkr.  Se Länk till Innovent

Med detta i ryggen tog vi under våren tillsammans med VGEF kontakt med Innovent för att höra om de hade intresse att köpa våra två verk i VPV. Jo, det fanns intresse men priset kunde inte bli mer än vad de givit för kommunens verk – dvs 5 Mkr per verk. Enligt vår uppfattning var det alltför dåligt pris då GG7 och GG8 är de två bästa verken i VPV. VGEF beslöt därför att i stället bjuda ut sitt verk på öppna marknaden och Kyrkvinden för sin del gjorde nya analyser av läget.
Några månader in på 2020 kunde vi konstatera att det nya elhandelsavtalet med Fortum hade fått positiva effekter på intäkterna och så smått kom vi fram till att det kanske skulle gå att överleva ekonomiskt även med de mycket låga certifikatpriserna. Till stöd för detta hade vi även en komman­de omförhandling av serviceavtalen som skulle ske senast den 31 augusti. En omförhandling som nu är slutförd och har givit priser som sammantaget är omkring 10% lägre än tidigare.

Kyrkans färdplan för klimatet
Under våren blev det också känt att svenska kyrkan på nationell nivå hade antagit: Kyrkans färdplan för klimatet. En plan för kyrkan som innehåller tydliga ansatser till ett ökat engagemang i förnybar energi som anger att senast 2022 ska ett nationellt/flera regionala ramavtal för installation av solel finnas, samt att 2-3 större projekt för produktion av förnyelsebar el ha projekterats/vara under ut­veckling. Mot denna bakgrund ansågs det inom styrelsens inte vara helt passande att arbeta för en avveckling av Kyrkvindens verksamhet.

Örebro pastorat
Den 15 december möttes VGEFs ordförande Johan Modin, Kyrkvindens ordförande Niclas Sjöberg och Göran Jacobsson och för att underteckna köpeavtalet. Vi möttes i Kyrkans Hus i Örebro Pastorat.

Avtal undertecknas


Styrelsen återkommer inom kort med mera info

Fakturorna från Fortum

Nu har vi  anlitat Fortum Energy ett helt år och fakturorna ser annorlunda än i det tifdigare upplagget - hela affärsupplägget är annorlunda. Men nästan ingenting är som tidigare år då vi under 2020 haft fantasitiskt låga elpriser - utan tidigare motsvarighet.

Bra med nya upplägget

 • Medlemmarna får nu alltid bästa möjliga rörliga elpris på all elförbrukning
 • Möjlighet till ännu bättre pris finns genom Fortums prissäkringar
 • Kyrkvinden kommer alltid att vara säker på att få minst 25 öre /kWh för hela produk­tionen
 • Den el som förbrukas motsvarar kraven för Bra Miljöval

Skynda
Vi vill påminna de medlemmar som ännu inte tecknat avtal med Fortum att göra det nu! Läs om Svenska kyrkans ramavtal för el

Regering och riksdag
I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energi-användningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-partiet och Kristdemokraterna som underteck-nare. Läs i Mer förnybart.
KYRKVINDEN IDAG
Nära nog i 11 år har nu vårt verk snurrat och levererat drygt 87 GWh förnybar el till Svenska kyrkans församlingar. År 2020 är första året med Fortum, tidigare med namnet Hafslund, som vårt elbolag. Även om året böjade som ett rekordår i fråga om produktion så har nu allt normaliserats, allt förutom elpriset. Aldrig någonsin tidigare - i vart fall under de senaste 30 åren - har vi haft en så lång period med ett rörligt pris runt 10 öre per kWh. Med Fortum följer också att medlemmarna nu får del av Svenska kyrkans ramavtal och märkningen med Grön el för vår förbrukning.
Vårt elbolag
Sedan 2010 har vi levererat förnybar till det fasta priset 0,25 kr/kWh genom elbolaget Kalmar Energi. Från januari 2020 kommer Kyrkvindens el från Fortum i ett nytt affärsupplägg som för de flesta baseras på rörligt elpris med mycket litet påslag från Fortums sida. Under denna vår ser det nya upplägget ut att bli mycket förmånligt då elpriserna är rekordlåga och torde hamna under 25 öre / kWh ett antal månader framåt. Medlemmarna är nu också anslutna till Bra Miljöval genom svenska kyrkans ramavtal för el. Mer information finns under avdelningen ekonomirapporter.
 • Vindfångsten oktober 2019
  Vindfångsten för oktober har varit något lägre än normalt för en oktobermånad och uppgår bara till 534 MWh. Men tillgängligheten har varit god och tilldelningen per andel uppgår därmed till 62 kWh. Se mera i diagrammet
  Written on tisdag, 26 november 2019 10:28
 • Bladinspektion och vingreparation
  Under vecka 38 genomfördes bladinspektion och lite bladreparationer. Vind, nederbörd och blixtnedslag sliter hårt på turbinvingarna. Räknar man på det så har vingspetsarna tillryggalagt en sträcka motsvarande flera varv runt jorden under de tio år som verket snurrat. Nu kan vi räkna med ännu flera år och mil.
  Written on tisdag, 26 november 2019 11:08
 • Ekonomirapport mellan stämmorna 2019
  Den 27 september fastställde styrelsen ekonomirapport mellan stämmorna för 2019. Rapporten innehåller en översikt för år 2019, ett år som i skrivande stund verkar bli ett normalår i fråga om vind och väder men också få driftsstörningar. Vi har även här beräknat det samhällsnyttiga värdet på vår ekonomiska satsningen i…
  Written on tisdag, 08 oktober 2019 08:28
Edit Page

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov