VI SKAPAR NY VINDKRAFT

Vi skapar ny vindkraft åt församlingar i Svenska kyrkan. En ökande energiförbrukning utan omställning av energiproduktionen tär på och förändrar jordens klimat på grund av förbränning av enorma mängder av fossila bränslen. Sommaren 2018 visar med tydlighet hur farligt det kan bli. Arbetet med energiomställning kan i Svenska kyrkan förena ekonomiska besparingar med etisk profilering och tro. Kyrkvinden verkar för detta mål.
Regering och riksdag
I juni 2016 träffades en blocköverskridande överenskommelse om den framtida energi-användningen med Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Center-partiet och Kristdemokraterna som underteck-nare. Läs i Mer förnybart.
KYRKVINDEN IDAG
I snart tio år har vårt verk  snurrat och leve-rerat 73 500 000 kWh till församlingarna till det stadiga priset på 25 öre per kWh. Under detta mycket onormala väderår är priset extra förmånligt då vårt pris nu bara är hälften av vad det rörliga spotpriset är
Vårt elbolag
Sedan 2010 har vi levererat förnybar till det fasta priset 0,25 kr/kWh. Denna el har endast kunna köpas av elbolaget Kalmar Energi.  
Förutsättningarna för vår elhandel har ändrats på flera sätt; tillgången på förnybar el har mångfaldigats, marknadspriset på el uppvisar mycket stora variationer vilket försvårar för oss att fortsätt med det fasta priset. Dessutom har svenska kyrkan på nationell nivå slutet ett ramavtal för elleveranser.
Styrelsen har därför börjat att se över vår prissättning men även om det kan finnas annat elbolag som bättre passar in i de nya förutsättningarna. 
 • Olika slag av grön energi
  Olika slag av grön energi Solen är ursprunget till de flesta av de energikällor vi använder. Solen gör också att det blir olika temperaturer och olika lufttryck på jorden, tryckskillnaderna gör att det börjar blåsa. Temperaturskillnaderna gör att luft och fukt stiger och sedan kondenseras till vattendroppar. Nederbörd i olika former faller och bilder högre…
  Written on söndag, 02 september 2018 07:26
 • Vindkraftel och solel
  Vindkraftel och solel Hela tiden sedan vår verksamhet startade har vi hållit fast vid att vindkraftel är vår kärnverksamhet - det står så i stadgarna. Det går dock inte bortse från att el från solceller nu har blivit ekonomiskt attraktivt - eller vart fall har solceller blivit attraktiva, kanske mest för att dessa…
  Written on måndag, 15 oktober 2018 07:23
 • Ny klimatrapport
  Ny klimatrapport I natt presenterades FNs klimatrapport. Rapporten som är 2500 sidor lång är den mest omfattande rapporten någonsin om hur klimatförändringarna påverkar miljö och samhällen. I rapporten konstaterar man att effekterna av klimatförändringarna är tydliga och väldokumenterade. Glaciärer smälter, träd och koraller dör, djurarter har ändrat utbredning både på land och…
  Written on måndag, 15 oktober 2018 07:21

Om AT Solaren

AT Solaren är en speciellt framtagen hemsidemall för CMS Joomla som kan användas av olika aktörer inom området förnybar energi - vindkraft och solceller mm. Vi försöker på bästa sätt anpassa den för Kyrkvindens behov