Fullmakt för Dalakraft Ab

I dagarna skickar Dalakraft AB information till medlemmarna om vad som måste göras för att kunna köpa Kyrkvindens andelsägda el från och med 2024. Som medlem behöver fullmakten undertecknas för att överlåta ett antal befintliga elavtal till Dalakraft - tiden är kort för att det ska kunna träda i kraft till januari 2024 - men det fungerar naturligtvis även om det blir klart först till februari. Det finns inget krav på att samtliga elavtal ska överlåtas utan målsättningen är att förbrukningen på de anläggningar (elmätare med eget id) som flyttas är i paritet med antalet andelar man disponerar. Ett enkelt riktmärke för det är att antalet 1000 kWh i årsförbrukning på en elmätare kan mötas med motsvarande antal andelar.