Extra föreningsstämma den 12 maj 2022

Den extra föreningsstämman som skulle hållits den 28 april blev framflyttad till den 7 maj 2022 Även denna genomfördes som distansmöte med Svens­ka kyrkans videotjänst Pexip. Vid stämman fastställdes de föreslagna ändringarna i föreningsstadgan 

Här finns länkar till handlingarna från den extra föreningsstämman